Episode 4

full
Published on:

10th Feb 2020

Politikk og samfunn i Kautokeino etter ktigens slutt del 4

Etter krigen måtte alt startes på nytt. Vi følger valgene fra 1945 frem til moderne tid. Serien handler om organisasjoner som ble dannet, og om valgene og de som stilte på liste, og om hvordan samfunnet utviklet seg mot moderne tid. Serien er i fire deler, og er støttet av Medietilsynet.

Show artwork for Politikk og samfunn i Kautokeino etter krigen

About the Podcast

Politikk og samfunn i Kautokeino etter krigen
Om valgene og de som stilte på liste, og om hvordan samfunnet utviklet seg.
Etter krigen måtte alt startes på nytt. Vi følger valgene fra 1945 frem til moderne tid. Serien handler om organisasjoner som ble dannet, og om valgene og de som stilte på liste, og om hvordan samfunnet utviklet seg mot moderne tid.

About your host

Profile picture for Nils Martin Kristensen

Nils Martin Kristensen